Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

รูปแบบสวนถาด

Posted on : 16-09-2009 | By : thonglor | In : ไม่มีหมวดหมู่

รูปแบบของสวนถาดในบ้านเรานิยมทำเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  การจัดเหมือนแจกันดอกไม้และการจัดแบบย่อส่วนทิวทัศน์หรือเรื่องราวต่าง ๆ 1.  สวนถาดที่มีลักษณะคล้ายการจัดแจกัน 

  

ได้แก่   การจัดกลุ่มไม้ดอก  กล้วยไม้  ไม้ใบ  หรือผสมสานกัน  ปลูกลงในภาชะที่ชอบ  ไม่ว่าจะเป็นโลหะ เครื่องจักสาน  เครื่องเคลือบ  กระถางทรงต่าง ๆ เหมาะที่จะเป็นของขวัญ ของกำนัล  หรือใช้ตกแต่งสถานที่  โดยมีความทนทานกว่าดอกไม้สด  เมื่อต้นไม้เริ่มโตแน่นภาชนะ  ก็ย้ายไปปลูกในที่ใหม่ได้  อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับการเลือกใช้พันธุไม้ด้วย  การจัดสวนถาดในลักษณะนี้ทำให้เกิดความชำนาญในการใช้สีสัน  การเลือกรูปทรง  เส้นสาย และสัดส่วนของต้นไม้  ความละเอียด  ความหยาบของใบ  การจัดวางจุดเด่น  การเลือกภาชนะให้เข้ากับต้นไม้และรูปแบบการจัดวาง

 

 

2.  สวนถาดที่ย่อส่วนมาจากทิวทัศน์หรือเรื่องราว

     2.1  ย่อส่วนทิวทัศน์ภูเขาโดยใช้ก้อนหินจริง

 
 
สวนถาดแบบนี้คล้ายการย่อส่วนทิวทัศน์ของภูเขา  ซึ่งอาจจงใจให้เป็นภาพของภูเขาขนาดใหญ่หรือมุมเล็ก ๆ ของก้อนหิน  ซึ่งมีต้นไม้ดอกไม้เล็ก ๆ ขึ้นแทรกอยู่  อาจมีตุ๊กตาสัตว์หรือคนจำลอง  รวมทั้งสะพาน  สิ่งก่อสร้าง  เรือ ฯลฯ ควรจัดลงในถาดที่ค่อนข้างตื้น  2.2 เขามอ  หรือสวนถาดที่ก่อภูเขาขึ้นเอง

เขามอ  ก็คือบอนไซชนิดหนึ่งซึ่งคนไทยนิยมเล่นกันมาตั้งแต่โบราณ  โดยมากมักก่อภูเทขึ้นเองด้วยหินขนาดเล็กสีน้ำตาล  ผิวมีรอยร่อง  เรียกว่า  หินเสี้ยน ในสมัยก่อนมักมีการก่อเขามอขนาดใหญ่สูงท่วมศีรษะ  เพื่อประดับวังหรือบ้าน  ปัจจุบันก็วมักอยู่ถาดเคลือบซึ่งอาจยกย้ายไปมาได้เหมือนสวนถาดอื่น ๆ แต่ก็ทำไม่ได้ง่ายนัก  เพราะค่อนข้างมีน้ำหนักมาก

 

 

 2.3  ย่อส่วนทิวทัศน์ทั่วไป

                     สวนถาดลักษณะนี้ใช้ภาชนะได้ทุกประเภท  แต่ก็ควรมีความลึกพอที่จะบรรจุภาชนะปลูก  เพราะมักปลูกต้นไม้จริงประกอบ  สวนถาดแบบนี้ควรมีของตกแต่งที่เข้ากับเรื่องราว  เช่น  โอ่งดินเผา  อ่างน้ำ กระบวยไม้ไผ่  รางน้ำไหล  ฯลฯ     ส่วนเรื่องราวนั้น เราอาจผูกเรื่องขึ้นเองเป็นภาพชีวิตในชนบท  จากนิทานหรือนิยายปรัมปราตลอดจนีวิตในบ้าน  ชีวิตสัตว์ในป่าหรือทุ่งหญ้า  สวนถาดประเภทสุดท้ายนี้  น่าจะเป้นสื่อที่เปิดโอกาสใหด้ผู้จัดได้ใช้ความคิดฝันสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย  และเป็นสิ่งที่เพลิดเพลิน สนุกสนาน  ตลอดจนใช้ศิลปะในการย่อส่วนให้ถูกสัดส่วนมากที่สุด

Post a comment